Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:38:14

Poprawka 14, 15, 20

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17