Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:37:45

Poprawka 13

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19