Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:37:33

Poprawka 10

Za: 82 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16