Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:37:12

Poprawka 9

Za: 34 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16