Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:36:49

Poprawka 8, 21

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17