Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:36:26

Poprawka 7

Za: 30 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17