Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:36:05

Poprawka 6, 12, 22

Za: 33 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15