Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:35:15

Poprawka 5, 11, 23, 24

Za: 34 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15