Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:34:17

Poprawka 4

Za: 54 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15