Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:33:31

Poprawka 2

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16