Narzędzia:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Dnia 24-07-2015 godz. 15:33:08

Poprawka 1

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15