Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:30:27

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 15