Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:29:11

Poprawka 66

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 16