Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:28:50

Poprawka 65

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 17