Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:27:43

Poprawka 60

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 15