Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:27:06

Poprawka 57

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 15