Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:26:30

Poprawka 55

Za: 53 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 19