Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:25:53

Poprawka 52, 64, 70

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 15