Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dnia 24-07-2015 godz. 15:25:27

Poprawka 50, 51

Za: 28 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 15