Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:50:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13