Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:49:50

Poprawka 2

Za: 56 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 13