Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:49:27

Poprawka 1

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 15