Narzędzia:

Ustawa – Prawo konsularne

Dnia 22-07-2015 godz. 21:09:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14