Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:08:59

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 12