Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:08:43

Poprawka 6

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 14