Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:08:21

Poprawka 5

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 12