Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:08:05

Poprawka 4

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 12