Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:07:47

Poprawka 3

Za: 4 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 13