Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:48:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 28 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14