Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:06:42

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 31 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13