Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 22-07-2015 godz. 21:05:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 12