Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 21:04:17

Poprawka 11

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 12