Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 21:03:47

Poprawka 8

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 14