Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 21:01:36

Poprawka 2

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 15