Narzędzia:

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 22-07-2015 godz. 21:00:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13