Narzędzia:

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 22-07-2015 godz. 20:59:50

Poprawka 19

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13