Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:47:14

Poprawka

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14