Narzędzia:

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 22-07-2015 godz. 20:57:37

Poprawka 6

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16