Narzędzia:

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 22-07-2015 godz. 20:57:23

Poprawka 5, 9, 15

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14