Narzędzia:

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 22-07-2015 godz. 20:56:52

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18