Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 22-07-2015 godz. 20:55:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 13