Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 22-07-2015 godz. 20:55:12

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14