Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dnia 22-07-2015 godz. 20:54:54

Poprawka 1

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14