Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:46:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 7 Przeciw: 75 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17