Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:53:23

Poprawka 10

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 14