Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:51:52

Poprawka 5

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 13