Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:51:16

Poprawka 2, 3

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 14