Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Dnia 10-07-2015 godz. 16:25:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 74 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 14 Nie głosowało: 10