Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dnia 10-07-2015 godz. 16:21:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12