Narzędzia:

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Dnia 10-07-2015 godz. 16:16:52

Poprawka 2

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 53 53 0 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 29 29 0 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 1 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 1 0 0 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1